- > [ ] >

.: :.

/ ~ ~

❊ . ۤڊٱ .. ٱۃ ۤڊ ٓ ͑ٱ .. ڪ ڊ ڪٰ ٰ ✷ ڪٰٱ ڊ ێ

  
 
|
 
  #1  
04-29-2014, 09:17 PM
 IRiS
IRiS IRiS

 


,

.

ۤڊٱ .. ٱۃ ۤڊ

ٓ ͑ٱ .. ڪ ڊ ڪٰ

ٰ ڪٰٱ

ڊ ێ ٔ ۤ ڊ
ڊ ۈڪ  ۤڪ ٱۤ ٱ   ۈٱ ٱ ٱΑٱٰ ڪ

  ٰٓ ٰٱٓڪ ۋٔێ ڊ ۋ   ʚ

ڪڪ ٱٔٱ ۋ͑ۃ   . ڪ ۤ ٔ ۈۤ ͑ ٱ ێۤ

ٔ ٰٱ ٱۤۋ Αٱ   ... ٱ̑ٓ

ڪ Ǫۈ ڊ   ٰ̑ ٔ ێ ̑ێ   ۋڊ ٱ ٓ ڪٰ

  ۋٔٓ ٱ ͑ۈڪ ۤ ێ ڪ ڊۤ ڪ ۤٓ

  ۧ ۤ ٔڪ ٱۋ ۋ ۋڪ ۤ ٓٱ ٓڊ ̑ڪ

ۤۃ ٰ̑ێ ۈٱٱ  ڪ ۋڊ ڪۋ ۧ

  ٱ .. ۈٰ Ъ ۧٔۃ ٓ ̑

̑ ͑ۋѪ ۤ ٓ   ۤ ٱڊ .. ێ ٰ͑

  ڪ ۫ ٓ͑ ٰۋٱ ٓڪٰ ̑ ۈڊ   ٔڪ

ٱٰٰ ٰ ٱ   ٱ ۈڪ

1- ٱٓٓ ٰٰۈ ٱٰۋۋ

2- ٰ ڊٓ ڪ ٰۤۈ ۤۧ ڊ ۤٱѪ ۤڪٰ ۋ ٰ ڪٰ

3- Αۋ ٰٰ ۋٓ ٔ ٱڊ

4- ٔ ڪ Αۋٱ ڪ ێ ٱێ ۈٰۧٔ

5-
.

ٰٓ ۋٔ ٱێ ۋٱڪ ٔۤ

͑ ۈٓ ێ   ۈڪ ٱۤٓ (яαнσм) ۧ ٱ

ێ ۋٰ   Ԑ ڪ

ۋٱٰ ( мαѕнιяσ )   ٰ ێ ̑ ̑

  ٰٓ ٔ ٱٰۈٰ ..

: - - :


ssJJ[g,N pJq,v;JJl L Z fJJlr'u oJJN'vi uJJ[fJJj;l adf,]k khv,j,

 

 


IRiS ; 05-17-2014 10:01 AM.

http://img.zi-m.com/uploads/1520682450381.png
05-14-2014, 11:37 AM   : 2
     

 has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute     


: / ~ ~

I'm here
..
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

..

 

 

 

 05-14-2014 06:07 PM.

05-14-2014, 03:48 PM   : 3
~
 

     

 has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute     


: / ~ ~

^^
_
_ .. !

_ .. ..
.. !
 

 

 

 05-14-2014 04:50 PM.

05-14-2014, 05:34 PM   : 4
Prof.Khalid
.: :.   

    


: / ~ ~

Α ۃ ٰ͑ ..

̑ ʐ ...

ٰ ̑ʐ ..


" )

 

 

 

 05-14-2014, 05:52 PM   : 5
IRiS
 
 IRiS
IRiS     

IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute IRiS has a reputation beyond repute     


: / ~ ~ڪ . .

ٺ : ۈ . . !

ۈ

/ ٺٺ ۈ .!

ٺٺ . .
 

 

 

 05-14-2014, 06:05 PM   : 6
Pewdiepie
 
 Pewdiepie

Pewdiepie     

Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute Pewdiepie has a reputation beyond repute     


: / ~ ~

.......

........

......

.....

......

.....

...

.......

.....

......

.......

 

 

 

 Pewdiepie 05-14-2014 06:07 PM.

...