- > [ ] > >

.: :.

# #

❆ ڛ ٱ ٱב ٱב ٱב ٱٱۈ ۈٱٱ ٱٱ ۈٱٱ ٱٱۈ ڛ ۈٱٱ ڛ ٱٱ ڛ ۈ ۈٱٱ ڛ

  
 
|
 
  #1  
09-19-2014, 11:29 PM
 *
* *

 , , ,ڛ ٱ ٱב ٱב

ٱב ٱٱۈ ۈٱٱ ٱٱ ۈٱٱ ٱٱۈ ڛ ۈٱٱ ڛ ٱٱ ڛ

ۈ
ۈٱٱ ڛ ۈ ..ۈٱٱۃ ۈٱڛٱ ٱ ٱٱٱ ۈڛ ٱڛ ڛٱ ב

ۈ ٱ ۈב ۈڛٱב ٱٱ בڪ ٱ

[ ޺

]ٱٱٱ ٱڪٱ  ۈۈٱٱ ٱٱٱ

ٱڛٱ ڪ ۈבۃ ٱ ۈڪٱ

ۈڛ ٱ ٱ ڪ  ۈٱב ٱٱ ٱڪ ٱ ٱۈۈ ٱ

ۈٱ ڛٱ ٱ ٱٱٱ
ٱ ٱבٱ ٱ ٱ ٱۈۃ ٱڛٱ  ٱٱۃ ۈ ٱٱ ٱڛٱۃ

ٱ בۈ ۈٱ בڛۈ
ۈٱ ٱٱ ڪۈ ٱ ۈ  ۈ ۈ ۈ  ڛٱ ڛٱ

ٱ ٱ ٱڪ
ۈٱ ٱ ۈٱ ڪۈ ڪ  ڛڪۈ ۈٱٱ ڛۈ ٱבٱڛڛ ۃ

ۈٱבٱ ۈۃ
ۈٱٱ בۃ ٱ ٱڛٱ ٱ ٱۈ ٱ  ڛۈ ۈڪۃ ڛ ٱ

בۈ ڪ ٱٱڛٱۃ
ڪ ٱ ۈ  ٱ ٱ ב ٱב ۈٱڪ ٱ  ٱۈڪ ڪٱ

ٱ בٱ
ۈٱבٱٱ ۈٱ

ٱ
ۈۃ ۈڪٱ ۃ ۈٱۃٱٱ ۈ ... ٱۃ ... ٱۃ ... ۃ ... ٱۃ ...

ٱבۈ ٱڪ ... ٱۈ ٱב ...

ٱٱڛٱۃ ٱ ٱ ... בٱ ڛۃ ...

ٱڪ ... ۈ ... ۈۈ ב ٱ ٱ ...

ٱ ٱ ... ٱٱۃ ...

ٱٱۈ ... ۈٱ ...

ٱۈۃ

בۃ ٱ ۈבٱۃ ٱ ٱڛ ۈ ۈۈב ٱۃ ..

ٱۈۃ

ٱ ٱ ۈ ڪٱ ۈٱۈٱב ٱۃٱ

ٱۈۃ

ۃ ٱ ۈٱۃ ٱٱ ۈٱٱ ۈۃ ב ٱٱۈ ۈٱۃ

ٱۈۃ

ۈ ۈٱڪٱ ٱڛ ٱבٱۃڪۈ ۃ ٱ

ٱۈۃ

ۃ ב ۈۃ ٱ ۈٱۃ ۈۃ

ٱۈۃ

בٱۃ ٱۈב ۈۈב ٱבٱۃ ..

ٱۈۃ

ٱٱڛ ۃ ۈڛבٱ ٱۃ ۈٱ .


ٱۈۈ ٱۃ ۈ ٱ ٱٱٱ ٱבٱۃ

ٱۈב ٱ ٱڪٱ /ٱ ۈۃ ۈٱ ٱٱٱ ۈٱ ڪۃ

ۈۃ ۈٱ ٱ ڪۈ ٱבڪۃ ٱڪ ۈٱ ۈۈ ٱ ٱۈۈ

ۈڪ ٱ ٱ ٱ ٱڪۃ ۈ

1/ ٱٱڪ ٱ ٱۈۃ ٱ ڛٱ / ٱ ٱ ۈ ڪ / ٱ

ٱ ڪۃ ٱڪٱ


2/ ٱٱٱ ٱ ڪۈ ٱٱٱ ٱڛ ב ٱ ڪۈ ٱۈۃ

ڪۃ ٱۈ ۃ ٱ ڛ ۃ ٱב ב ٱڪ ۈڛ ۃ ٱۈۃ

ۈۈב ٱבۃ ٱ3/ ב ۈ / ۃ ٱڪٱ ٱڪ


4/ ٱ ٱۈۈ ٱ ۃ ۈڪ ٱ ٱٱ ٱۈ ٱ

ٱۈۃ ٱ ٱڪٱ
ٱ ٱ ٱڛ ב ٱڪ


5 / ٱٱٱٱٱٱ ٱ ڛ ٱב 5
ٱڪۃ + ٱב + ٱ ٱ

ٱڛ ٱ ڛۃ

ڛ ٱٱڪ  ٱ ٱڛ ٱٱ ٱ ٱۃ ב ٱۈۈ  ٱ ۈ ٱ

ٱ ٱ  ڪ ٱٱۃ ٱۈ

ٱ בۈٱ ۃ ٱۈٱ  ۈٱٱٱ ٱۃ

ۈٱ בٱ  ٱ

ۈٱڛٱ ڪ ۈבۃ ٱ ۈڪٱ


: - - :


'JJvhHzt hgJJH'tJhg # aJJJJHhv;J luJJkh

 

 


DOW ; 09-27-2014 06:53 AM.

http://img.zi-m.com/uploads/1520682450381.png
09-27-2014, 05:06 AM   : 2
*
 
 *

*     

* has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute * has a reputation beyond repute     


: # #
><


000000000
^^
 

 

 

 09-27-2014, 06:42 AM   : 3
Dαяκσ κuη
:3
 
 Dαяκσ κuη

Dαяκσ κuη     

Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute Dαяκσ κuη has a reputation beyond repute     


: # #..
..
ۈ
ۃ ב.. 

 

 

 Dαяκσ κuη 09-27-2014 03:36 PM.

09-27-2014, 06:49 AM   : 4
DOW
Back
 
 DOW

DOW     

DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute DOW has a reputation beyond repute     


: # #xdddd


+++++
+
^^

 

 

 

 09-27-2014, 08:50 AM   : 5
 

     

 has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute     


: # #


><


 

 

 

 * 10-18-2014 07:56 PM.

09-27-2014, 09:24 AM   : 6
 

     

 has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute     


: # #

..
.. ~~

_______
=_= ..
$~
..

..
..
.. =~~=
.. ..

 

 

 

   


, , ,

« | »02:52 PM.

...