- > [ ] >


.: :.

ܑ ܑ.. ܑ | 2 |

ٱڛٱ ۑڪ ۃ ٱ ڪٱ ٱٱۃ ٱڛٱ ڛۑٱ ٱ ٱۑ ٱڛ ٱ ٱٱڪ ۑٱ ٱٱ ٱ ۑٱ ۑ ٱ ڪ

  
 
|
 
  #1  
07-27-2015, 07:32 PM
 luka-chan
luka-chan luka-chan

 , ܑ, ܑ.., ܑ,

ܑ ܑ..  ܑ


ܑ ܑ..  ܑ

ٱڛٱ ۑڪ
ܑ ܑ..  ܑ ۃ ٱ ڪٱ ܑ ܑ..  ܑ


ܑ ܑ..  ܑܑ ܑ..  ܑܑ ܑ..  ܑ

ٱٱۃ ٱڛٱ
ܑ ܑ..  ܑ ڛۑٱ ܑ ܑ..  ܑ ٱ ٱۑ ܑ ܑ..  ܑ

ٱڛ ٱ ٱٱڪ
ܑ ܑ..  ܑ ۑٱ ٱٱ ٱ ܑ ܑ..  ܑۑٱ ۑ ٱ ڪ ܑ ܑ..  ܑ

ڪۑ ٱٱ.. ٱ ٱ ٱ ڪٱ ٱ ٱۃ ٱٱۑۃ

ۑڛۑ ۑڛ ۑ ٱٱۑٱ
ܑ ܑ..  ܑ ٱٱ ڪ ٱ ٱٱۑ ܑ ܑ..  ܑ

ڛڛۃ ٱٱۑ ٱٱ ۑ ٱٱ ٱٱۑ

ڪ ٱ ٱ ۑڪ
ܑ ܑ..  ܑ ٱ ۑٱ ٱڪ ܑ ܑ..  ܑ

ڛ ٱ ٱ ڛۑܑ ܑ..  ܑ


ٱ ٱۑ ٱۑ ( 303 -354 ) ( 915 -965 )

ٱ ٱڛۑ ٱڛ ٱ ٱۑ ٱ ٱۑ ٱڪۑ ٱڪۑ ٱ

ٱٱ ٱٱۑۑ ٱٱ

ܑ ܑ..  ܑ
,,

ڛ ٱ ۑۃ ڪۃ ۑۃ ٱ ۑ ڪ ٱۑۃ ۑ ٱڪۃ ٱٱ .

ٱ ٱ ٱۑٱ ۑٱ ٱڪٱ ٱ ۑ ٱ ڛۑ ٱۃ ٱٱۑ ۑ

ڪٱ ٱ ٱ ٱ ٱȡ ٱڪ ڪٱ ٱۃ ٱۑۃ ٱ

ٱٱ ٱٱܑ ܑ..  ܑ
,,

ڪٱۃ ڛٱۑۃ ٱ ۑ ٱ ٱۑۃ. ۑ ٱ ٱۃ ٱ

ٱۃ ٱ ٱۑ ٱٱ ۑ ٱ ٱٱٱ.

ٱ ڪۑ ٱ ٱ ٱٱ ٱۑ. ٱ ٱڪ.

ۑ ٱ ٱ ٱٱۑ ۑ ڪ ۑ ٱٱ. ٱ ٱ ۑٱ. ٱ

ٱٱ 9 ڛٱ ٱ ۃ ٱڪٱ ٱٱ ٱۑۃ

ٱڪٱ ٱ ڪۑٱ ٱ ٱٱ. ڪٱ ۑ ۑ

ٱ ٱٱ ڛٱ ۑ ٱڪۃ ڛۃ ٱۑٱۃ ٱٱڪ

ٱ ٱ ۑٱۃ ۑۃ ڪۃ. ٱ ٱ ٱ ۑ ٱٱٱ ۑ ۃ

ٱ ٱۑ ٱ ٱٱٱ ٱڛٱۃ ٱڪ ٱٱۃ ٱٱۑ ٱڪۃ.

ٱۑ ٱٱ ٱٱ ۑٱ ٱۑۃ ٱٱۃ ٱٱٱ ٱڪٱ ٱ

ٱ . ڪ ٱ ۑ ٱڪ ٱۃ ٱٱڛۑڛ

ٱٱڪ ٱۑۃ ٱۃ ٱۑٱ ٱ ٱ ۑ ٱ ٱٱ ٱۃ. ڪ ٱٱ

ۑٱ ٱ ٱۑ ٱٱ͡ ۑ 326 ۑۃ ٱٱ ڛۑۃ ۑٱ

ۑٱ ٱۑٱۃ ۑ ٱ ٱٱ ٱۑ ٱ ۑѡ ۑڛ ٱ ڪۑ

ٱڪۃ ڛٱ ٱڛۑٱ ۑ ٱ ٱٱۑۃ ٱۑ ٱ ۑٱ ڪٱ ۑ ٱۑٱ

ٱ ٱ: ٱ ٱ ۑ.

ٱۃ ٱۑ ٱ ۑٱ ٱ ٱۑ ڪڪ ٱۃ ٱٱڛۑۃ ٱ ٱۑٱ ٱٱڛٱۑۃ

ٱۑ ٱ ٱٱٱ. ڪٱ ۃ ٱۑ ڛۑٱڛۑ ٱ

ٱٱ ٱ ٱڛ. ٱٱۃ ۑ ٱ ٱڛ ۑٱ ٱڛٱ ٱۑ ۑ ٱۑۑ

ٱٱ ٱۃ ٱۑ ۑ ٱ. ٱۑٱ ٱٱٱٱ ٱٱۃ

ۑ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱڛ ٱ ٱٱڛٱۑۃ

ٱڪٱ ٱۑۃ ۑ ٱٱ ڪڪۃ ٱٱۃ ٱ ٱڪۃ. ڪٱ

ڪ ۑ ڪ ٱۑ ۑ ٱڪۑٱٱ ٱڛۑٱڛۑۃ ٱٱڛۃ ڛ ۑ ۑ ٱٱ ٱٱ

ۑ ڛۑۃ ٱۑۃ ٱ ڛۑۃ ۃ ۑ ۑ ٱڪٱ ٱڡ ٱ ۑ

ٱ ٱڛ ٱ ٱڪ ٱٱ ٱ ٱٱ ۑۑ ٱ ٱۑٱ ٱڪٱ ٱ ٱٱۑ ٱۑ

ۑۑ ٱ ٱڛ ٱڪ ٱۑ ٱۑ ۑ ٱڪ. ٱٱ ٱۑ ۑ ٱۑ

ۑ ٱ ٱ ۑ ٱ ۑ ٱٱ ڪٱ ٱٱ ٱ ٱڛ ٱ ٱۑϡ ٱڪ

ۑٱڛ ٱ ۑ . ۑ ٱ ٱٱ ٱ ڪٱ ٱۃ ٱۑ ٱۑȡ

ڪٱ ٱۑ ٱ ٱۃ ۑۃ ٱ ۑۑ ٱ ٱڛٱ ٱٱۃ ڛٱ

ۑ ٱٱۃ ٱ١ ڪٱ ٱ ۑ ڛ ٱٱۑٱ ٱ ۑۃ ۑ ٱ ٱۑ. ڪٱ

ۑ ٱۃ ۑ ۑ ۑ ۑ ۑ ٱ ۑ ۑٱ ۑٱ

ٱ ۑ ٱٱ ۃ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱڛٱۑ ۑ ڪ

ۑڛ ٱٱ ٱٱ : ٱٱ ٱٱ ٱ ٱۑ. ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱڛ.


ܑ ܑ..  ܑ
,,

ٱۑ ڪٱ ۃ ٱۃ ۑٱ ۑڪ ٱ ڪٱ ۑ ٱʡ

ٱٱٱʡ ۑڪ ٱ ڪٱ ٱȡ ٱٱ ٱ ٱڛۃ. ڪٱ ۑ

ۑٱ ٱۃ: ڪ ۑ ٱ ڛ ٱ

ٱٱ ڪٱ ٱۃ ۑ ٱۑ ٱۑ ٱٱ ٱٱ. ۑ ۑٱ ٱۃ ٱٱۃ

ڪٱ ٱٱ ۃ ٱٱ ۑۃ ٱ ۃ ۃ ٱۑ ٱۑ

ۑ ۑ ٱٱ ٱٱٱ ٱ ۑ ۑٱ ڪۑٱ ٱڛٱ ٱٱۃ. ۑ ٱٱ ٱٱۑ

ٱ ٱۑۃ ۑ ڪٱ ۑ ٱٱ ٱ ٱ ٱۑ ۑ ٱ ٱ ٱٱڪ ٱ.


ܑ ܑ..  ܑ
,,

ٱ ٱٱۑۑ ٱ ۑ ڛۑ ٱۃ ٱ ٱڪѡ ٱڛڪ

ڪۑ ٱٱۃ ٱٱ ۑ ٱ. ٱ ۑ ڛۑ ٱۃ:


ٱ ۑ ٱ ڪ ٱ ***** ڪٱڪ ۑ ٱ ٱ

ڪ ٱٱٱ ڪ ۑۃ ***** ڪ ٱ ڪ ٱڛ

ٱ ٱ ٱٱۃ ٱ ***** ٱ ٱ ٱۑ ٱ

ڪٱ ٱۑۃ:

ٱ ٱ ٱۑ ٱٱ ***** ٱۑ ٱڪٱ ٱڪٱ

ۑ ۑ ٱۑ ٱٱ ***** ۑ ۑ ٱۑ ٱٱ

ۑ ٱ :

ٱٱ ٱۑ ٱٱڪ ٱ ٱٱۃ ٱۑ ٱ ۑ ٱۃ

ۑ ۃ ٱ ڛۑ ٱۃ ڪٱ ۑ ڛٱ ٱۑۑٱ. ڪٱ ٱ

ٱۑۃ ٱٱ ٱٱڛ ٱ ٱڛۑۃ ڪٱ ڛ .

ٱ ۑ ٱ ٱ ۑٱ :


ٱۑ ٱ ۑٱ ۑ ٱٱۑ ***** ۃ ٱۑ ٱٱ

ڪ ٱ ٱۑ ۑٱ ***** ۑ ٱ ٱۑ ٱڛٱ

ٱ ۃ ڛٱ ۑٱ ***** ڛۑٱ ڛٱ ٱ

ڛٱٱ ٱۑ ***** ۑ ٱ ڪ ٱٱ

ٱ ٱٱٱ ۑٱ ***** ٱٱٱ ٱٱ

ڛ ٱ ۑ ***** ٱۑٱ ٱ ڪٱۑ

ٱ ٱ ٱ ۑ ۑٱۑ ***** ٱۑٱ ٱٱ

ٱ ۑ ٱۑڪ ***** ٱۃ ٱ ٱٱ

ٱٱ ۑ ٱ ٱٱ ***** ۑ ٱ ۑ ٱۑۑ ٱٱۑ

ٱٱ ٱٱ ٱ ۑٱ ***** ٱٱ ٱٱۑ ٱۑٱ

ٱ ۑٱ ڛۑ ٱۃ ۑ ڛ :

ٱٱ ٱۑ ٱٱ ٱ ٱۑ ***** ٱڛ ڪٱۑ

ٱٱ ۑ ٱٱ ***** ۑڛ ٱ ٱٱ ۑ

ٱ ۑ ڪۑ ***** ٱ ۑ ٱڛۃ

ٱٱ ٱۑ ۑ ٱۑ ٱۃ ***** ٱ ٱ ٱۑ ۑڛ

ۃ ۑ ٱٱ ***** ٱڪ ٱ

ٱ ۑ ٱڪ ٱۑٱ ۑ ***** ٱۑ ٱڪ ٱ

ڛ ۑ ٱۑ ***** ٱ ۑ

ٱۑ ٱۑ ٱۑٱ ۑ ***** ٱڛۑ ٱ ٱٱڛ ٱ

ۑ ٱٱ :

ۑڪ ٱٱ ٱٱ. ڪٱ ۑ ٱ ۑٱۑ ڪ ۑٱ ٱ ٱۃ

ٱ ٱ ޡ ڪۑٱ ٱ ۑٱ ٱ ٱڪ ٱ ٱڛٱ ٱٱ ۑ

ڛۑٱٱ ٱٱ ۑ ٱ ٱڛۑۃ ٱ ٱ ڪٱ ٱ

ٱڛ ۑ ٱ ٱٱ ٱٱ ۑ ٱٱۑٱ. ٱ ۑ ٱۃ

ٱٱ ٱۑ ڪٱٱ ۑڛ ۑ ڪٱ:

ٱۑ ڪ ۑ ۑ ۑ ***** ۑ ۑٱۑۑ ۑ ۑٱ

ڛٱۑ ۑ ٱ ٱ ***** ۑ ۑ ٱڪ ٱ

ٱ ٱٱڪ ٱ ۑ ***** ٱۑ ٱٱڪ ٱ ٱڪ

ٱ ٱۑ ۑ ۑ ٱۑ ***** ۑ ٱ ٱٱ ٱٱ

ۑ ٱ ڪٱ:

ٱۑۃ ٱ ۑٱۑ ڪ ٱڪ ***** ٱۑ ٱٱ ۑٱڪٱ ٱ

ٱٱ ٱٱ ڪ ڪٱڪ ***** ٱ ڪ ٱ ٱڪ

ڛٱٱ ڪ ٱٱڛ ڛ ***** ڛٱۃ ٱڛۑ ٱٱ ٱ

ٱٱۑۃ ٱۑ ٱ ٱ ٱڪ ***** ۑٱ ٱۃ ڪ ٱ ٱٱ

ٱٱ ۑ ٱۑ ٱ ***** ڪۑٱ ڪڪ ٱٱڛ ٱ

ٱ ۃ ۑۑ ٱ ٱ ***** ۑ ٱ ٱۑ ٱ

ٱ ٱ ٱ ٱ ۑۑ ۑ ***** ٱ ۑ ٱ ۑ ٱۑ ٱ

ۑ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱۑ ڛ ٱٱ ڪٱ ٱۑۃ ٱۑۃ

ٱۑ ڪٱ ٱ ۑ ٱڛٱ ڛٱ ڪٱ ٱٱۑۑ.

ۑۃ ٱ ڪٱ ٱڪ ٱ ٱٱ ڛۃ. ٱ ٱ ۑٱ:

ۑٱ ڛٱۑۑ ٱ ۑ ڪڛڪٱ ***** ٱ ۑ ڪڛڪٱ ڛۑ

ٱۃ ٱٱ ٱۑ ٱ ڪۑ ***** ۑ ٱٱ ٱ ۑ ٱٱٱۑ

ٱٱ ٱ ڪۑ ٱ ٱۑۃ ***** ٱ ۑ ٱڛ

ٱٱ ۑ ٱۑٱ ٱ ***** ٱۑ ٱ ٱٱ ٱڪ ڛ

ٱۑ ڪٱۑ ۑ ***** ٱ ٱٱ

ٱٱ ٱٱۑۑ ***** ٱڛٱ ٱ ڪٱٱ ٱ ٱ

ٱ ۑ ٱ ڛٱ ڛ ***** ٱٱ ۑ ۑ ٱ

ٱڪٱ ٱٱ ٱڛ ڛۑ ***** ٱ ٱ ۑ ۑ

ٱ ٱۑ ٱٱ ٱٱۑ ٱ ***** ٱ ڛ ٱ

ٱ ٱۑ ٱٱ ***** ٱ ٱٱۑ

ٱ ۑڛ ٱ ٱ ***** ٱ ۑ ۑٱ ٱ

ٱ ٱ ٱٱ ٱٱ ***** ٱ ٱۑ ٱٱڛ ٱڪۑ

ٱ ڪ ٱڛۑ ٱۑٱ ٱ ***** ۑڛۑ ۑ ۑ

ٱ ٱ ٱٱڛ ٱ ***** ٱ ٱۑ ٱۑٱ

ٱ ٱ ٱٱڛ ٱ ***** ۑ ۑ ٱٱۑ ٱٱۑ

ٱ ۑٱڪ ٱۑ ۑڛڪۑ ***** ڪۑ ۑٱ ۑ ٱ

ۑٱ ۃ ۑ ٱٱ ***** ٱ ٱۑۃ ٱ

ٱ ٱ ٱ ***** ٱ ٱۑۃ ٱ ۑ

ٱٱڛ ٱۑ ڪۃ ***** ٱ ٱۑ ٱ ٱٱ ٱۑ

ٱ ٱ ۑ ۑ ٱٱڛ ٱۑۃ ***** ٱ ٱڛۑ

ٱ ٱٱ ڪۑۑ ۃ ***** ۑ ڪ ٱ ۑ

ٱڪ ٱ ٱ ٱۑ ٱۃ ***** ٱۑ ڪۑ ٱۑۃ ٱڛϿ


ܑ ܑ..  ܑ
,,

ڪٱ ٱۑ ٱ ۃ ۑ ۑۑ ٱٱڛۑ ٱۑۑ ۑۃ ۑۃ ٱ:

ٱ ٱ ٱ ***** ٱ ٱ

ٱٱ ٱ ***** ۃ ٱ

ٱ ڪٱ ٱۑ ٱٱ ٱ ٱڪۃ ڪٱ ۑ ٱۃ ٱ ٱ

͡ ۑ ٱڪ ٱۑ ٱٱڛۑ ٱ ۃ ڪٱ ۑ ٱۃ ٱۑٱ.

ٱ ٱۑٱ ٱۑ ٱ ٱ ٱٱۑۃ ٱ

ۑ ٱٱ ۑ ٱ .ۃ ٱ ٱ ٱڪ ٱٱ ٱ

ٱ ٱ : ٱ ٱ ٱٱ

ٱۑ ٱۑ ٱۑٱ ۑ ***** ٱڛۑ ٱ ٱٱڛ ٱ

ۑ ۑ ڪ ٱ.


ܑ ܑ..  ܑ
,,

ڪٱۃ :: luka-chan
ܑ ܑ..  ܑ

ڪۃ :: ٱۑۃ ٱۑٱ
ܑ ܑ..  ܑ

ۑ ٱ :: ٱۑۑڛ
ܑ ܑ..  ܑ

ڪٱ ۑٱ ٱ ٱۑ

ڛۑ :: ۑ ڛٱ
ܑ ܑ..  ܑ

ڪٱ ۑٱ ٱڛۑ ٱۃ


ܑ ܑ..  ܑ

ٱ ٱ
ܑ ܑ..  ܑ ڪ ٱ ܑ ܑ..  ܑٱ ٱ ܑ ܑ..  ܑ

ڛڛۃ ٱٱٱ ٱٱڛۑۃ
ܑ ܑ..  ܑ ۑ ٱڛ ٱٱۑ

ڪ ٱ ٱ ۑڪ ٱ ٱڪ
ܑ ܑ..  ܑ

ٱٱ ۑ ٱٱڛ ٱٱ
ۑ

ۑٱ ۑ ٱٱٱ


ܑ ܑ..  ܑ

: - - :


hguJUhgl hgh]fJUd>> lr]l lk tvdJJJr hghofJJUhv | 2 Hr]l

 

 


http://img.zi-m.com/uploads/1520682450381.png
07-27-2015, 07:42 PM   : 2
.:: ::.
 
     

 has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute  has a reputation beyond repute     


: ܑ ܑ.. ܑ | 2 |
xd
3

 

 

 

 07-27-2015 11:57 PM.

07-27-2015, 07:44 PM   : 3
 

     

 has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute has a reputation beyond repute     


: ܑ ܑ.. ܑ | 2 |+ ++
+++++++++++++++++

 

 

 

 07-27-2015 07:44 PM.

07-27-2015, 07:58 PM   : 4
Kirito
Feeling empty ღ
 
 Kirito

Kirito     

Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute Kirito has a reputation beyond repute     


: ܑ ܑ.. ܑ | 2 |


:)


..

..

..~

 

 

 

 Kirito 07-27-2015 08:00 PM.

07-27-2015, 08:19 PM   : 5
samaup
.:: ::.
 
 samaup
samaup     

samaup is on a distinguished road     


: ܑ ܑ.. ܑ | 2 | 

 

 

 07-27-2015, 10:43 PM   : 6
Nёkð
 
 Nёkð

Nёkð     

Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute Nёkð has a reputation beyond repute     


: ܑ ܑ.. ܑ | 2 |
 

 

 

   


, ܑ , ܑ.. , ܑ ,

« | »


ܑ ܑ ܑ ~][.. ܑ ||~^*^ rahal 22 09-03-2012 12:24 PM


08:05 AM.

...